2023-07-27 12:37 Warsaw, Poland (Warsaw Stock Exchange, 4 Książęca Street)