2023-07-27 10:58 Warsaw, Poland (Warsaw Stock Exchange, 4 Książęca Street)